Vārds “kristietis” Bībelē

Vai zināji, ka vārdu “kristietis" Bībelē var atrast trīs reizes - Apustuļu darbu 11:26 un 26:28, ka arī 1.Pētera vēstules 4:16.