Ziņas

Kristietis pie sava Kristus nekad neturas tik stingri kā jūds vai jūsmotājs pie savas mācības. – Mārtiņš Luters
Kurš nelūdz, tas nav kristietis. – Dītrihs Bonhēfers
Attēls
Agrīnie vajātie kristieši lietoja Kristus monogrammas simbolu, ko veido divi grieķu valodas burti Či (χ) un Ro (ρ) uzlikti viens otram virsū.
Kristietis ir brīvs, viņš ir kungs pār visām lietām un nav pakļauts nevienam. Kristietis ir padevīgs kalps visās lietās un ir pakļauts ikvienam. – Mārtiņš Luters
Patiess kristietis tic, ka visi viņa grēki, gan iedzimtais, gan arī aktuālie, ir pilnībā piedoti Kristus dēļ. Citiem vārdiem, viņš tic gan dievišķajai bauslībai, kura nosoda grēku, gan dievišķajam Evaņģēlijam, kurš piedod grēku. – Džons Teodors Millers

Vārds “kristietis” Bībelē

Vai zināji, ka vārdu “kristietis" Bībelē var atrast trīs reizes - Apustuļu darbu 11:26 un 26:28, ka arī 1.Pētera vēstules 4:16.