Kristietis ir brīvs, viņš ir kungs pār visām lietām un nav pakļauts nevienam. Kristietis ir padevīgs kalps visās lietās un ir pakļauts ikvienam.
– Mārtiņš Luters