Kristietis pie sava Kristus nekad neturas tik stingri kā jūds vai jūsmotājs pie savas mācības.
– Mārtiņš Luters