Kurš nelūdz, tas nav kristietis.
– Dītrihs Bonhēfers