Patiess kristietis tic, ka visi viņa grēki, gan iedzimtais, gan arī aktuālie, ir pilnībā piedoti Kristus dēļ. Citiem vārdiem, viņš tic gan dievišķajai bauslībai, kura nosoda grēku, gan dievišķajam Evaņģēlijam, kurš piedod grēku.
– Džons Teodors Millers