Agrīnie vajātie kristieši lietoja Kristus monogrammas simbolu, ko veido divi grieķu valodas burti Či (χ) un Ro (ρ) uzlikti viens otram virsū.